Всички бири от Япония

Asahi Dry / Стъкло / 330
Asahi Dry / Кен / 500